Opieka nad seniorem

opieka nad seniorem spacerZdarzają się sytuacje, w których stan zdrowia nie pozwala seniorowi na całkowitą samodzielność, wówczas rodzina musi się zastanowić, czy jest w stanie zapewnić starszej osobie odpowiednią pomoc, czy też potrzebuje profesjonalnej pomocy w zapewnieniu seniorowi kompleksowej opieki.

 Punktem wyjścia jest naturalnie stan zaawansowania choroby seniora i stopień jego samodzielności. Przy niewielkiej pomocy jakiej wymaga starsza osoba, takiej jak przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów czy posprzątanie mieszkania, zazwyczaj rodzina nie ma problemów z jej zapewnieniem. Natomiast w przypadku poważniejszych chorób czy ogólnego złego stanu zdrowia, rodzina może nie podołać zaspokojeniu wszystkich potrzeb starszej osoby i odpowiedniej jej pielęgnacji.

Domy opieki dla seniorów

opieka nad starszą osobąBardzo często oddanie starszej osoby pod opiekę odpowiedniej instytucji jest mylnie utożsamiane z „pozbyciem się problemu”. Obecnie bardzo często umieszczenie seniora w domu opieki jest podyktowane wyłącznie troską o jego dobro, a przede wszystkim – zdrowie. W specjalistycznych placówkach opieka lekarska gwarantowana jest całodobowo, nad rezydentem czuwają pielęgniarki i wykonują przy nim wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto domy opieki zapewniają pełne wyżywienie, urozmaicony plan dnia, a także dodatkowe rozrywki. Domy opieki mają bogatą i zróżnicowaną ofertę. Różni się ona również ze względu na stopień samodzielności seniora. Obecnie placówki opiekuńcze są doskonale przygotowane do możliwości odwiedzania rezydentów przez rodzinę, także pozostawanie na nocleg. Nierzadko dostępne są nawet odwiedziny domowych pupili czy zamieszkanie pupila z seniorem. Bardzo ważne jest, by ośrodek miał nieograniczone godziny wizyt u rezydentów.

Domowa opieka nad seniorem

Decydując się na domową opiekę nad osobą wymagającą całodobowej pomocy, konieczne jest porozmawianie z lekarzem na temat wszystkich czynności, jakie muszą być wykonywane przy chorym. Często bywa konieczne zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt, jak materac przeciwodleżynowy czy krzesełko kąpielowe przystosowane do codziennej higieny seniora. Czasami konieczne jest podawanie leków, także w formie zastrzyków, warto wówczas pomyśleć o skorzystaniu z pomocy pielęgniarki. Konieczne mogą być również modyfikacje w mieszkaniu – dostosowanie pomieszczeń do osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, obniżenie pewnych elementów wyposażenia (np. szafki w kuchni – tak, by senior mógł sam sobie sięgnąć chociażby po herbatę) lub wprowadzenie innych zmian, wszystko zależy od stanu zdrowia i specyfiki choroby seniora. Trzeba również rozważyć kwestię całodobowej opieki nad seniorem – czy trzeba będzie wynająć kogoś do pomocy, czy możliwa jest ewentualna rezygnacja z pracy, czy zawsze będzie miał się kto zająć chorym.

samodzielna opieka nad starszą osobąSamodzielna opieka nad seniorem w domu również pociąga za sobą duże koszty. Bywa, że jako argument podawany za opieką w domu są niższe koszty. Bardzo często nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Opieka lekarska, pielęgniarka, środki czystości i inne – to wszystko niesie za sobą duże wydatki, możliwe nawet, że przewyższające opłaty za pobyt w domu opieki. Dodając do tego nakład pracy, jaki musi być włożony w jak najlepszą opiekę nad seniorem, okazuje się, że bilans kosztów jest bardzo duży.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W przypadku skierowania do domu opieki z Ośrodka Pomocy Społecznej, senior ponosi miesięczne koszty w wysokości 70% jego przychodów, a reszta dopłacana jest przez państwo. Brak skierowania wiąże się z uzupełnieniem płatności do pełnej kwoty za pobyt przez rodzinę. Placówki dzielą się również na prywatne i państwowe. Przed podjęciem decyzji o umieszczeniu seniora w domu opieki należy niezwykle dokładnie zapoznać się z warunkami panującymi w danym obiekcie oraz ze statutem placówki. Zdecydowanie warto również zasięgnąć opinii innych osób korzystających z usług danego ośrodka. Wielu rzeczy można się dowiedzieć od samych pensjonariuszy.

Pobyt czasowy w ośrodku

pobyt w domu senioraBardzo dobrym pomysłem na ocenę, czy senior faktycznie będzie się dobrze czuł w ośrodku i będzie miał zapewnioną bardzo dobrą opiekę, jest pobyt czasowy. W tym okresie starsza osoba będzie mogła zapoznać się z trybem dnia, warunkami i opieką lekarską w placówce oraz zdecydować, czy mu odpowiada. Nie zawsze pierwsze trafienie musi być tym ostatecznym. Warto szukać tak długo, aż senior i rodzina będą w stu procentach przekonani o dobrym wyborze. Często starsze osoby obawiają się osamotnienia i pogorszenia kontaktu z rodziną. Należy zapewnić seniora o regularnych odwiedzinach. Można nawet ustalić ich częstotliwość czy poszczególne dni. W międzyczasie warto składać seniorowi dodatkowe, niezapowiedziane wizyty, które z pewnością ucieszą i przekonają o zainteresowaniu rodziny. Niezapowiedziane wizyty są również bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie rzeczywistych warunków panujących w placówce.

W opiece nad seniorem najważniejsze jest to, by żadna ze stron – ani osoba starsza wymagająca opieki, ani jej rodzina nie czuły się pokrzywdzone w związku z wybranym sposobem opieki. Warto poświęcić dużo czasu na znalezienie idealnego rozwiązania, spróbować różnych możliwości. Dopiero  potem wspólnie wybrać najlepsze wyjścia zarówno dla seniora, jak i rodziny.