Monthly Archives: grudzień 2014

Senior jako konsument

senior jako konsumentSeniorzy stanowią coraz bardziej liczną grupę konsumentów, bardzo atrakcyjną z punktu widzenia marketingowego. Bardzo ważna jest edukacja seniorów w zakresie ich praw konsumenckich. Obecnie jest prowadzonych coraz więcej rozmaitych działań, których celem jest uświadomienie seniorom praw przysługujących im jako konsumentom.

Continue reading