Senior w rodzinie

senior w rodzinieOsoba wkraczająca w wiek senioralny potrzebuje ogromnego wsparcia rodziny. Gorsze samopoczucie, problemy zdrowotne, zakończenie aktywności zawodowej – przejście na emeryturę lub rentę, zmiana dotychczasowego trybu życia i rozkładu dnia – to tylko niektóre z wyzwań, jakie stają przed seniorem.

Nie tylko sam senior, ale i cała najbliższa rodzina muszą przystosować się do nowych realiów. Adaptacja do zmieniających się warunków jest bardzo ważna. Odpowiednie podejście i postępowanie pozwoli seniorowi na znalezienie sobie nowych zajęć i pomoże uniknąć przygnębienia nową sytuacją i osamotnienia.

Zagospodarowanie wolnego czasu

Jednym z największych wyzwań, jakie musi podjąć senior i jego rodzina, jest przyzwyczajenie się do sytuacji, w której dotychczas aktywna osoba przestaje pracować i tym samym nagle posiada bardzo dużo wolnego czasu. Umiejętne zagospodarowanie go i zarządzanie czasem jest kluczem do uniknięcia bierności seniora i wycofania się z życia. Sprawa wydaje się być prostsza w przypadku osoby starszej, która ma pasję i dotychczas każdą wolną chwilę poświęcała na jej realizację. W tym przypadku senior na starcie ma zapewnione zajęcie, będzie mógł więcej czasu poświęcać swojemu hobby, dzięki czemu nie odczuje, że z dnia na dzień stracił jakiekolwiek zajęcie. Dotychczasowa pasja może być punktem wyjścia do podejmowania nowych wyzwań, zapoznawania osób o podobnych zainteresowaniach, uczęszczania na zajęcia, na które do tej pory brakowało czasu, a dzięki temu może stanowić bazę do dalszego rozwoju seniora i rozwijania jego aktywności.

hobby, pasje na emeryturzeInaczej rzecz wygląda w przypadku osób, które przed przejściem na rentę, emeryturę czy świadczenie przedemerytalne prowadziły bardzo aktywne życie zawodowe, które wypełniało większość ich czasu. Takie osoby często zmagają się z poczuciem bezczynności, nieprzydatności, a to bywa początkiem stanów zniechęcenia, apatii czy depresji. By do tego nie dopuścić, potrzebne jest solidarne działanie całej rodziny. Należy poświęcić seniorowi więcej czasu, rozmawiać z nim o nowej sytuacji oraz pokazywać nowe możliwości. Istnieje wiele miejsc, gdzie seniorzy mogą się aktywnie udzielać i przebywać wśród ludzi. Wystarczy poszukać klubów czy stowarzyszeń w swojej okolicy. Nie należy oczywiście przymuszać seniora do czegoś, można jedynie zachęcać i zapewnić o wsparciu.

Pojawienie się problemów zdrowotnych

spacer starsza osoba wsparcieBardzo często seniorzy bagatelizują swoje dolegliwości lub ukrywają je przed bliskimi, nie chcąc stanowić ciężaru czy stwarzać problemów. Istotne jest, żeby jasno dać seniorowi do zrozumienia, że jego schorzenia i problemy zdrowotne są w pełni akceptowane i prowadzą jedynie do chęci niesienia pomocy. Ważne jest również to, by uświadomić seniora, że w razie kłopotów ze zdrowiem może liczyć na pomoc rodziny, ale nie będzie postrzegany jako niesamodzielna, bezwolna osoba. Senior nie powinien myśleć o sobie w kategoriach obciążenia dla rodziny. Może to skutkować jego wyizolowaniem się oraz ucieczką od życia codziennego.

Jednocześnie zbytnia ingerencja w życie codzienne osoby starszej, próby wyręczania jej we wszystkim w momencie, gdy dobrze sobie radzi sama i co najważniejsze chce dalej zajmować się swoimi codziennymi czynnościami, może przynieść odwrotny efekt do zamierzonego. Senior może się buntować przeciw takiemu zachowaniu rodziny i słusznie, bowiem powinien być na tyle samodzielny, na ile tylko pozwala mu stan zdrowia i samopoczucie.

Nowe pokolenie w rodzinie

Starsze osoby często zajmują w rodzinie miejsce opiekunów najmłodszego pokolenia. W opiece dziadków nad wnukami nie ma nic złego; przeciwnie, jest to niezwykle ważne zarówno dla dziecka jak i dla osoby starszej. Nie można jednak uczynić z seniora całodobowej instytucji przedszkolnej. Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice dzieci zdecydowanie nadużywają gotowości osób starszych do opieki nad dziećmi, a seniorzy nie mają odwagi odmówić lub w milczeniu godzą się na wszystko, traktując to niejako w kategorii swojego obowiązku. Odbieranie dziecka przed dziadka czy babcię z przedszkola może być w porządku jeśli seniorom i rodzicom to odpowiada, jednak codzienna opieka nad dzieckiem od rana do popołudnia i kilka razy w tygodniu popołudniami już niekoniecznie. Senior powinien mieć czas dla siebie, swoją przestrzeń i swoje zdanie.

Osamotnienie starszych osób

samotność relacje w rodzinieSamotność. Tego słowa często unikają seniorzy i ich rodziny. Relacje w rodzinie powinny być odpowiednio zrównoważone, tak, by każdy miał swoją przestrzeń życiową, ale by jednocześnie nikt nie czuł się samotny, opuszczony czy porzucony. Osiągnięcie takiego złotego środka jest możliwe przede wszystkim dzięki rozmowie. Każda strona powinna jasno określić, czego oczekuje, i jeśli oczekiwania nie są do końca zbieżne, warto popracować nad satysfakcjonującym kompromisem. Każdy człowiek i każda rodzina ma inną potrzebę kontaktu, można to odpowiednio dopasować i uregulować.

Ważne, by oczekiwania jednej strony nie były skrajnie różne od tego, co uważa druga strona. Jeśli przykładowo senior namawia swoje dziecko z rodziną na codzienne wizyty twierdząc, że inaczej czuje się samotny, można spróbować zredukować takie oczekiwania. Ze strony dziecka osoby starszej może być to niemożliwe do spełnienia, nawet jeśli chęci są. Chociażby w wyniku znacznego czasu podróży, posiadania własnych obowiązków czy zwyczajnej konieczności zajęcia się własnym domem. Wówczas kompromisem mogą być codzienne rozmowy telefoniczne, a raz w tygodniu obiad całą rodziną.

Senior powinien dzielić swój czas między własne zainteresowania, życie rodzinne oraz spotkania ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi. Jednocześnie powinien mieć poczucie, że w każdym przypadku może liczyć na swoich bliskich i czuć ich wsparcie. Wówczas zarówno senior, jak i jego rodzina będą cieszyć się dobrymi relacjami między sobą oraz zachowają własną przestrzeń życiową.