Rodzina

Rodzina jest jednym z najważniejszych elementów w życiu seniora. W tym dziale będzie można znaleźć porady w tej dziedzinie, będą poruszane różne tematy związane z życiem rodzinnym i relacjami w rodzinie. Porady będą przeznaczone zarówno dla seniorów, jak i osób, które mają seniora w najbliższej rodzinie.

Senior w rodzinie

senior w rodzinieOsoba wkraczająca w wiek senioralny potrzebuje ogromnego wsparcia rodziny. Gorsze samopoczucie, problemy zdrowotne, zakończenie aktywności zawodowej – przejście na emeryturę lub rentę, zmiana dotychczasowego trybu życia i rozkładu dnia – to tylko niektóre z wyzwań, jakie stają przed seniorem.

Continue reading