magda

Jak ustrzec się przed kradzieżą, napadem i włamaniem?

jak nie dać się okraśćZasady zachowania bezpieczeństwa dotyczą każdego w równym stopniu, jednak szczególną wagę powinni do nich przykładać seniorzy. Ze względu na swój wiek oraz sytuację życiową są oni łatwiejszym celem dla przestępców. Nie brak niestety przykładów z życia, niejednokrotnie tragicznych w skutkach. Podstawą bezpieczeństwa seniora jest przezorność i ostrożność, jednak jego poprawa spoczywa na całym społeczeństwie.

Continue reading

Jak dbać o dobrą pamięć?

trening umysłowyNie jest niczym zaskakującym fakt, że z wiekiem pamięć staje się coraz bardziej zawodna. Ważne jest, aby ćwiczyć pamięć przez całe życie, nie zostawiać takiego treningu umysłowego na czas, kiedy pamięć zaczyna już szwankować. Jak senior powinien ćwiczyć swoją pamięć?

Continue reading

Wolontariat seniorów – dlaczego warto zostać wolontariuszem?

wolontariat seniorówWolontariat seniorów jest stosunkowo nowym zjawiskiem w naszym kraju. Jednak coraz więcej starszych osób żyjących aktywnie i lubiących nowe wyzwania decyduje się na taką formę zagospodarowania swojego wolnego czasu, a także osobistego realizowania się. W Polsce nie jest to jeszcze tak popularne zjawisko, jak w innych krajach zachodnich. Prowadzonych jest jednak coraz więcej kampanii i projektów na rzecz propagowania wolontariatu wśród seniorów.

Continue reading

Senior jako konsument

senior jako konsumentSeniorzy stanowią coraz bardziej liczną grupę konsumentów, bardzo atrakcyjną z punktu widzenia marketingowego. Bardzo ważna jest edukacja seniorów w zakresie ich praw konsumenckich. Obecnie jest prowadzonych coraz więcej rozmaitych działań, których celem jest uświadomienie seniorom praw przysługujących im jako konsumentom.

Continue reading

Bezpieczny senior

bezpieczny seniorBezpieczeństwo seniorów jest tematem bardzo aktualnym i coraz szerzej poruszanym, co jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym. Poprawa bezpieczeństwa seniorów wymaga nieustannej pracy w to wkładanej, tak aby minimalizować skutki pojawiających się co raz to nowych zagrożeń.

Continue reading

Syndrom pustego gniazda

syndrom pustego gniazdaSyndromem pustego gniazda nazywana jest sytuacja, kiedy rodzicom lub jednemu z nich bardzo trudno pogodzić się z usamodzielnieniem się dziecka i opuszczeniem przez niego domu. Dobrze jest rozumieć, na czym polega syndrom pustego gniazda. Dzięki temu można pomóc sobie i bliskim odpowiednio wejść w nową sytuację, bez wywoływania konfliktów czy poczucia żalu do któregoś z członków rodziny.

Continue reading

Podróże na emeryturze

podróże na emeryturzeEmerytura jest bardzo dobrym okresem, żeby w końcu wyjechać, odwiedzić miejsca, które chciało się zobaczyć, a wcześniej nie było na to czasu. Trzeba było zorganizować urlop, martwić się, co się stanie w firmie pod nieobecność, albo zwyczajnie zawsze było coś innego na głowie niż wycieczki. Po zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę w końcu jest czas – a i mogą być pieniądze, ponieważ podróżowanie jest znacznie tańsze, niż się wydaje.

Continue reading

Opieka nad seniorem

opieka nad seniorem spacerZdarzają się sytuacje, w których stan zdrowia nie pozwala seniorowi na całkowitą samodzielność, wówczas rodzina musi się zastanowić, czy jest w stanie zapewnić starszej osobie odpowiednią pomoc, czy też potrzebuje profesjonalnej pomocy w zapewnieniu seniorowi kompleksowej opieki.

Continue reading