admin

Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia

Setne urodziny w wielu kulturach i krajach uznawane są za szczególne urodziny, które są w wyjątkowy nie tylko celebrowane, ale i uznawane przez różne instytucje i stowarzyszenia, zarówno państwowe jak i społeczne. Jest to forma wyrażenia podziwu dla seniora, który osiągnął tak długie życie, godne podziwu i uznania. Świadczenie honorowe z tego tytułu ma wyraz nie tylko wymierny, ale także symboliczny. Niemniej ta wymierna postać jest przez nestorów bardzo doceniana i niejednokrotnie pozwala na polepszenie jakości życia.

Continue reading