Wolontariat seniorów – dlaczego warto zostać wolontariuszem?

wolontariat seniorówWolontariat seniorów jest stosunkowo nowym zjawiskiem w naszym kraju. Jednak coraz więcej starszych osób żyjących aktywnie i lubiących nowe wyzwania decyduje się na taką formę zagospodarowania swojego wolnego czasu, a także osobistego realizowania się. W Polsce nie jest to jeszcze tak popularne zjawisko, jak w innych krajach zachodnich. Prowadzonych jest jednak coraz więcej kampanii i projektów na rzecz propagowania wolontariatu wśród seniorów.

Organizacje zajmujące się wolontariatem osób starszych prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie i rozpowszechnienie takiej aktywności. Wolontariat seniorów jest wartościowy nie tylko dla nich samych, ale także ma wielkie znaczenie dla tych, którym starsze osoby poświęcają swój czas. Seniorzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, mądrością życiową, pasją i pogodą ducha. Seniorzy natomiast dzięki wolontariatowi czują się potrzebni, nie są samotni i mogą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat? Jak można zostać wolontariuszem? Warto zapoznać się z możliwościami, jakie niesie ze sobą wolontariat, i pomyśleć o włączeniu się do takiej inicjatywy.

W naszym kraju ciągle jeszcze odbija się echo stereotypu, że starsi ludzie są grupą wyłącznie potrzebującą pomocy, a nie potencjalnie mogącą pomagać innym. To prawda, że seniorzy potrzebują często pomocy na różnych płaszczyznach życia, jednak w innych potrafią radzić sobie doskonale i dzięki temu mogą pomóc innym. Coraz więcej seniorów chce po zakończeniu pracy zawodowej nadal żyć aktywnie i wcale nie zwalniać obrotów. Takie osoby są bardzo cenne dla społeczeństwa i ich praca jako wolontariuszy jest naprawdę nieoceniona.

Wolontariat jest doskonałym sposobem na zapełnienie tego nadmiaru wolnego czasu, który bywa przygnębiający dla osób przechodzących na emeryturę, jeśli dotychczas ich życie toczyło się na pełnych obrotach. Wiadomo, więcej jest czasu na rozwijanie swoich zainteresowań oraz dla rodziny i znajomych. To jednak nie jest to samo, co aktywność zawodowa. Zaangażowanie się w wolontariat pomoże seniorowi łagodnie przejść od zakończenia pracy zawodowej do nowego porządku życia na emeryturze. Jednocześnie można zrobić naprawdę wiele dobrego. Wolontariusze często powtarzają, że nigdy wcześniej nie czuli się tak spełnieni i potrzebni, jak czują się właśnie w wolontariacie.

Senior wolontariusz

senior wolontariuszSeniorzy-wolontariusze mają naprawdę wiele możliwości i szeroki wybór, jeśli chodzi o dziedzinę, w której chcieliby świadczyć swoją pomoc. Większość instytucji i organizacji potrzebuje wolontariuszy i zachęca seniorów do tego, by w ten sposób włączyli się w ich działanie. Tak więc senior może pracować m.in. z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą czy ze zwierzętami. Wolontariat może bardzo dobrze uzupełniać się z zainteresowaniami seniora i jemu samemu także przynieść korzyść w postaci rozwoju pasji. Senior może zostać wolontariuszem w senioralnej grupie wolontariackiej, ale także samodzielnie zgłosić się do pomocy w wybranym przez siebie miejscu. Nie ma żadnych specjalnych warunków jeśli chodzi o przyjmowanie wolontariuszy spośród seniorów. Są oni traktowani na jednakowej zasadzie, jak inni wolontariusze w każdym wieku. Niemniej w grupie osób w podobnym wieku zawsze raźniej. Organizacje prowadzące wolontariat seniorów często przygotowują także rozmaite spotkania i wydarzenia dla samych wolontariuszy.

wolontariat osób starszychSeniorzy często bardzo chętnie włączają się w działania prowadzone lokalnie, w swoim mieście czy nawet w najbliższym otoczeniu, np. w obrębie swojej dzielnicy. Angażując się w lokalny wolontariat senior nie tylko czuje się potrzebny, ale ma realny wpływ na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia. Jest to także doskonały sposób na utrzymywanie kontaktów w lokalnej społeczności, dzięki czemu senior nie czuje się osamotniony. Aktywne uczestniczenie starszych osób w życiu społecznym ma także wielką wartość jeśli chodzi o budowanie relacji międzypokoleniowych. Warto dbać o taki dialog i inwestować swoje siły w jego poprawę. Dzięki temu młode pokolenia będą mogły zobaczyć, jak wiele pozytywnych cech drzemie w seniorach. Starsze osoby natomiast będą mogły lepiej poznać „tą dzisiejszą młodzież” i spojrzeć na otoczenie bardziej przychylnym okiem. Kontakt z ludźmi jest dla seniorów niezastąpioną profilaktyką wyizolowania i samotności. Wolontariat ma więc mnóstwo niepodważalnych zalet: pomoc potrzebującym, rozwój osobisty, ciekawe i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Jak senior może zostać wolontariuszem, jeżeli chciałby spróbować takiego doświadczenia?

wolontariatWielu seniorów cieszących się dostatecznie dobrym zdrowiem, pełnych energii i aktywnych, może nawet chciałoby zająć się wolontariatem; jednak nie wie, jak się do tego zabrać. Dla osoby, która dotychczas nie była aktywna społecznie i raczej nie nawiązywała nowych znajomości, takie wypłynięcie na otwarte wody może być dużym wyzwaniem. Samodzielnie może być trudno odważyć się na nawiązanie kontaktu z jakąś organizacją i zgłoszenie się jako wolontariusza. Naprzeciw takim osobom wychodzą Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora i Domy Kultury. Wystarczy zgłosić się do takiego miejsca w swojej okolicy i za jego pośrednictwem będzie można zostać wolontariuszem.

Wiele takich organizacji prowadzi stałą współpracę z instytucjami i innymi organizacjami, w których seniorzy mogą aktywnie udzielać się jako wolontariusze. Szczególnie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku wolontariat jest często jednym ze stałych elementów działalności. Jeżeli zatem senior chciałby zostać wolontariuszem i udzielać się społecznie, a nie wie jak mógłby się zgłosić, warto skontaktować się najpierw z taką organizacją dla seniorów. Jeżeli jest taka możliwość, warto w swój pomysł zaangażować współmałżonka, koleżankę czy innego seniora z rodziny i wspólnie włączyć się w aktywność woluntarystyczną.

W jakich miejscach senior może pracować jako wolontariusz?

senior wolontariuszTak naprawdę możliwości są nieograniczone. Starsza osoba może zostać na przykład wolontariuszem w instytucji kulturalnej, dzięki czemu sama także rozwinie swoje zainteresowania i umiejętności. Można także pracować jako wolontariusz w rozmaitych instytucjach pomocowych, gdzie także będzie możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Senior może także włączyć się w działanie świetlic środowiskowych, ośrodków opiekuńczych czy ośrodków pomocy społecznej. Bardzo dobrym pomysłem jest także praca przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń lokalnych, gdzie zawsze są potrzebni wolontariusze. Seniorzy mogą się także realizować jako wolontariusze pomagając w schroniskach dla zwierząt i różnych organizacjach zajmujących się pomocą i ratowaniem zwierząt. W tych przypadkach dodatkowe ręce do pracy potrzebne są zawsze. Seniorzy często bardzo sobie chwalą kontakt ze zwierzętami, który działa na człowieka uspokajająco i daje mnóstwo radości. Jeżeli senior myśli od czasu do czasu o poświęceniu swojego czasu i energii wolontariatowi, warto, żeby poczynił ten krok naprzód i rozpoczął swoją przygodę z wolontariatem.